Σκακιέρα σε πλακέτα No Sk2300


85.00€
Ενημερώστε τους φίλους σας