Σκακιέρα σε πλακέτα No Sk2324


45.00€
Ενημερώστε τους φίλους σας