Σκακιέρα και ντάμα ξύλινη με ξύλινα πιόνια και πούλια για ντάμα Κωδικός 2802


55.00€
Σκακιέρα 40 X 40 X 13 εκ.
με ξύλινα πιόνια με ύψος Βασιλιά 7.5 εκατοστά
με καρέ τετραγώνο 4 εκ.
και πιόνια ξύλινα άσπρα μαύρα με ύψος βασιλιά 7.5 εκ.

Πλακέτα για ντάμα 10 Χ 10 τετραγωνάκια
και 26 ξύλινα άσπρα και μαύριο πιόνια

(Το προιόν αποτελείτε απο μιά πλακέτα τυπωμενη και στις δύο επιφάνειες)

Ενημερώστε τους φίλους σας